santosha yoga facebook
Urban yoga retreat с Лука Белучи в Сантоша
два уъркшопа с Лука Белучи
16 - 17.03.24
Щастливи сме да ви поканим на Urban Yoga Retreat с международния гост водещ Лука Белучи в Сантоша! Програмата на 16 и 17 март (събота и неделя) включва два уъркшопа: "Origins" и "Rhythm", които ще се проведат в Сантоша Лозенец.
*for English scroll down

Пътешествието на Лука в йога съчетава различни стилове и влияния, като пресечна точка между източната философия, медитация и терапевтично движение. В 20-те си години Лука е силно привлечен от източната философия чрез трудовете на различни автори. Когато се премества да живее в Холандия, преоткрива медитацията като терапевтичен метод.

Пътешествията му на Изток задълбочават страстта му към практиката. И неочаквано, Лука започва да преподава в родния си град Флоренция, Италия. Тук той се запознава с Ащанга и свободата на изразяване, които като съвременна интерпретация дава Rocket Yoga.

Личният му път в йога е динамично съчетание, което ускорява трансформационните процеси благодарение на съвременния подход към практиката, дълбоко психическо осъзнаване, терапевтично движение и готовност за себеоткриване.

Това съчетание се проявява като три отделни концепции по време на практиките. "Origins" включва суровата мощ на Пауър йога, с която развиваме сила и приемане. "Rhythm" следва принципа на безкрая, творческия поток на енергията, с който задълбочаваме осъзнаването за поведенческите ни модели. "Equilibrium" включва традиционната интерпретация на Ин йога, която чрез пасивно и активно разтягане вдъхновява да се потопим в пътешествието навътре.

• ORIGIN уъркшоп: събота, 16 март, 16:00 - 19:00
Трансформираща практика, която събужда готовността ни за саморефлексия и критичното мислене. Подобрява способността ни да изследваме границите си, особено физическите, докато пътуваме във вътрешния си свят.

Какво да очаквате:
• Запознаване с механиката на асаните
• Запознаване с механиката на преходите
• Подобряване на силата
• По-добър контрол на дишането
• Успокояване на ума
• Освобождаване на стреса
• По-добър фокус
• Предпазване от травми

• RHYTHM уъркшоп: неделя, 17 март, 16:00 - 19:00
Уъркшопът е силно повлиян от принципите на Rocket Yoga, която се стреми да изследва ползите от ежедневната рутина, връща ни към познати места, но не е рутинна. Една възможност за излизане от границите и наблюдение на начина, по който отговаряме на житейските предизвикателства.

Какво да очаквате:
• Запознаване с механиката на асаните
• Запознаване с механиката на преходите
• Подобряване на силата и издръжливостта
• По-добър контрол на дишането
• Успокояване на ума
• Освобождаване на стреса
• По-добър фокус
• По-добро критично мислене
• Ментална сила

• Такса за участие в един уъркшоп: 60 лева
• Такса за участие в два уъркшопa: 110 лева

• Местата са ограничени! Мястото ви е гарантирано след заплащане на 50% капаро на рецепция в Сантоша.
• За повече информация и запазване на място можете да се свържете с нас на телефони: 0877 744 108 или 0877 748 108, както и на имейл: om@santoshayoga.eu или на рецепция в Сантоша.

• Събитието е на английски език


Urban yoga retreat with Luca Belucci at Santosha
*English

Luca’s evolving journey with Yoga has been a synthesis of diverse influences, blending Eastern philosophy, meditation, and therapeutic movement.

During his early 20s, the attraction of Eastern philosophy captivated him through the narratives of various authors. However, it was his relocation to the Netherlands that introduced him to meditation as a therapeutic tool, unveiling concealed dimensions of the Self.

Wandering through Eastern countries deepened his affinity for the practice, and unexpectedly, his journey into teaching began in Florence, his hometown. There, he encountered Ashtanga and the freedom of expression of Rocket Yoga, a revolutionary take on traditional Ashtanga sequences. This experience emphasized the significance of continual transformation and the imperative to authentically express his practice, transcending conventional guidelines.

Nowadays, Luca's personal Yoga journey is a dynamic fusion that empowers transformative processes through a progressive outlook and a contemporary approach to practice, intertwining psychological mindfulness, therapeutic movement, and self-discovery.

This fusion has manifested in three distinct concepts within his practice. 'Origins' embodies the raw power of Power Yoga—a resilient practice fostering strength and acceptance. 'Rhythm' comprises unending, creative flows that elevate energy and deepen awareness of behavioral patterns. 'Equilibrium' offers an unconventional interpretation of Yin, blending passive and active stretches to stimulate the inner journey.

Luca provides a full spectrum of practices to create purposes for improving physical and inner growth.

ORIGIN – The Workshop. March 16, Saturday, 16:00 - 19:00
"The practice, just as it rises to caress your most tender branches trembling in the sun, will also descend to your roots to shake them. But if out of fear you seek only peace and pleasure in practice, it would be better to enter a world without seasons where you will laugh, but not all of your laughter, and you will cry, but not all of your tears."
ORIGIN is a transformative practice that ignites a profound self-inquiry, urging us to think critically and improve our ability to explore boundaries, especially the physical ones, as we navigate our inner world.
Picture yourself holding an asana for an indefinite period of time, gracefully embracing each slow transition with constancy and mindfulness, a gradual explorative process to create the perfect conditions to dissolve discomfort and embrace the unfolding of our inner selves.

What you get:
• Learn Asana Mechanics
• Learn Transitions Mechanics
• Improve Strength
• Increase Breath Control
• Calm Your Mind
• Release Stress
• Increase Focus
• Prevent Injuries

Workshop Timeline:
• The Philosophy behind ORIGIN
• The Breath - Ignite Breath and Bandhas
• ORIGIN - The Slow Flow Practice
• The Stretch - Fascia Release
• The Landing - Final Savasana Meditation


RHYTHM – The Workshop. March 17, Sunday, 16:00 - 19:00
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." RHYTHM is a concept deeply rooted in the principles of Rocket Yoga, which seeks to explore the benefits of a daily routine that returns to the same space but is anything but routinary. It offers an opportunity to push boundaries and enhance one's mental responses to life's challenges. The routine, born from this concept, starts with the understanding of the technical aspects of the asanas and gradually transitions into a progressive ladder sequence. This progression aims to improve the fluidity of movement while harmonizing the breath, body, and mind. The ultimate goal is to enhance focus and develop a heightened awareness of our habitual reactions in the face of challenges. The mosaic and complexity of this routine encourage actively seeking out challenges, not as sources of discomfort, but as incentives for personal growth, not only to cultivate endurance and physical strength but also to nurture a profound sense of presence that forms the foundation of a positive outlook and mental strength to enhance resilience in the face of life's unpredictabilities.

What you get:
• Learn Asana Mechanics
• Learn Transitions Mechanics
• Improve Strength and Endurance
• Increase Breath Control
• Calm Your Mind
• Release Stress
• Increase Focus
• Improve Critical Thinking
• Improve Mental Strength

Workshop Timeline:
• The Philosophy behind RHYTHM
• The Breath - Ignite Breath and Bandhas
• RHYTHM - The Flow
• The Stretch - Fascia Release
• The Landing - Final Savasana Meditation