santosha yoga facebook
Нин-джуцу
медитация
Подреждане, балансиране и пречистване на съзнанието и чувствата чрез тялото.
19.12.2015


Тази практика е част от "Практиките за Подготовка на Енергетическата Структура". "Подготовка на Енергетическата Структура" означава да се изградят, възстановят и усилят в тялото необходимите вътрешни и външни условия (физически, физиологически и ментални), които да позволят практическата работа с различните видове енергия, които изграждат човека.
Това е необходимо, ако искаме да съхраним и развием своят жизнен ресурс, и да подобрим качеството, което получаваме от процеса на живота.
Това обучение се явява един вид "инструкция за правилно използване и поддържане" на човешкият организъм от гледна точка на Законите на Природата в три-измерното пространство, което обитаваме. Тук се учим в детайли на правилна стойка, правилно дишане, правилно движение, правилно боравене със сетивата и т.н. С помощта на определени техники, чрез концентрацията на съзнанието, в тялото се активизира "вечното вътрешно знание", което позволява на човек да съхранява наличната си енергия и да генерира допълнителна. Целта на "Подготовката на Структурата" е да изгради базова цялост от нашето тяло, съзнание и енергия и да заложи основите за последващото развитие на тази цялост.

Самата практика "Нин-джуцу Медитация" се изпълнява в стойка и в седнало положение и включва:

Подготовка и балансиране на нервната система и гръбнака.
Активизиране и балансиране на енергийните меридиани.

Специален масаж на корема за активизиране на основният "център" на енергийната структура на тялото. Подготовка на основните зони на тялото, изграждащи "опората" на енергийната структура.
Подготовка на дишането.
Активизиране, балансиране и свързване на основните пет "вътрешни органи" (бъбреци, черен дроб, сърце, далак, бели дробове), отговарящи за енергията на "Петте Природни Елемента" (петте стихии) в тялото. Свързване на петте "вътрешни органа" с "центъра". Преминаване на "Петте Елемента" през "цикъл на пораждане" и "цикъл на укрепване". От енергийното състояние на "вътрешните органи" директно зависи състоянието на нашите чувства и съзнание.
В "Нин-джуцу Медитацията" се използват (и подготвят) трите основни подхода към вглъбяването:
- концентриране на съзнанието в "центъра".
- съзерцание на дишането.
- вслушване в сърцето.

Цена 30 лв.