santosha yoga facebook
Хаван
От древни времена мъдреците още наричани Риши редовно са провеждали практиката Хаван като начин за извисяване на духовния път на човечеството.
2014Вечната наука за провеждането на Хаван и до наши дни се използва за облекчаване на страданията и даряване на мир, изобилие, благоденствие и чистота.
 
Хаванът е вид дълбока древен молитвен ритуал за получаване на благословия и благодат, за свързване на човешката душа с изобилието на космическите сили във вселената.
 
Ритуалът Хаван се провежда чрез използването на огъня още наричан Агни и пеенето на определени мантри. По този начин се почитат космическите сили или божествените същества, което дълбоко въздейства външно и вътрешно ниво.
 
Външното влияние подпомага равновесието и пречистването на околния свят. Във вътрешен план, Хаванът разпалва съзнанието и ни води към духовно пробуждане, за да прозрем нашата истинска природа.
 
Редовното провеждане на Хаван постепенно натрупва огромен заряд от духовна енергия и божествени вибрации.